Tekstvak: Atelier Die-Steenen-Haeghe

Well

Fossielen

Onder fossielen verstaat men alle resten en sporen van planten en dieren die geconserveerd zijn in de aardbodem. Hoewel dat vaak wordt gedacht, hoeven fossielen niet 'versteend' te zijn. Zeer veel fossielen zijn inderdaad niet versteend. Het is zelfs zo dat nauwelijks veranderde fossiele resten bekend zijn uit zeer oude gesteenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wetenschap die fossielen bestudeert heet palentologie. Dit kennisgebied helpt bij het onderzoek naar de opeenvolging van gesteenten, een tak binnen de geologie  die biostratigrafie genoemd wordt. Doordat overblijfselen van leven slechts fossiliseren onder specifieke omstandigheden is de fossiele informatie beperkt en per definitie "incompleet".

Soorten fossielen

Bij het woord fossiel denkt men vaak aan de botten van dinosauriŽrs of van mammoeten  en het is inderdaad zo dat de harde delen van een organisme de grootste kans maken door fossilisatie geconserveerd te worden. Voor gewervelde dieren zijn dat de botten en vooral de tanden. De zachtere weefsels van het organisme blijven alleen in bijzondere gevallen bewaard en zijn daarom veel zeldzamer. Zachtere weefsels worden alleen dan bewaard als zij snel bedolven raken onder een laag die ze afschermt tegen iedere vorm van rot of vraat. Met alleen de harde delen is het soms moeilijk zich een goed beeld te vormen van het complete organisme. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Conodonta, die lange tijd in grote aantallen werden gevonden maar alleen van hun tanden bekend waren. Pas toen ook een afdruk van de rest van het diertje gevonden werd, bleek dat het hier om primitieve vormen van de stam Chardata ging. Bij andere diergroepen zijn vaak andere harde delen, bijvoorbeeld: schelpen gefossiliseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaan een aantal bijzondere vormen van fossilisatie. In barnsteen bijvoorbeeld worden soms complete insecten  ingesloten gevonden omdat de hars waaruit de barnsteen ontstaan is een goede afsluiting tegen oxidatie vormt. Dat geldt op grotere schaal ook voor teerputten. In de buurt van de Amerikaanse stad Los Angeles is een goed voorbeeld daarvan in de La Brea teerputten. Van dieren die in de teerput gevangen raakten, bleven de botten vaak bijzonder goed bewaard. Bovendien trokken de vastzittende dieren vaak roofdieren  aan die ook weer verstrikt raakten. Op deze manier werd tijdens het Pleistoceen  een "bottenkerkhof" gevormd.

Naast botten worden ook andere sporen van leven gevonden, zoals pootafdrukken of graafgangen. Van deze zogenaamde sporenfossielen is het niet altijd mogelijk om vast te stellen van welk dier zij afkomstig zijn. Zij krijgen daarom vaak hun eigen toxonomische benaming.

Gidsfossielen

Veelal worden fossielen gebruikt om de ouderdom  van de betreffende aardlaag te bepalen. De aldus gevonden datering kan dan gebruikt worden om de ouderdom van andere fossielen in desbetreffende of geassocieerde aardlagen te bepalen. Fossielen die gebruikt worden om aardlagen en andere fossielen te dateren worden gidsfossielen genoemd.

 

OrthoserasAuracaria Nobilus Extra

Orthoceras; versteende pijlinktvissen

Auracaria; versteende dennenappels

Nautilus met in de mondopening afdrukken van de zeelelie

 

Nautilus met in de mondopening afdrukken van de zeelelie

 

Nautilus met in de mondopening afdrukken van de zeelelie

Dinosauruseieren

Dinosauruseieren uit ArgentiniŽ

Uniek voor Nederland 85 miljoen jaar oud!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herewith we offer you a very good quality museum piece off an egg from the species argentinosaurus huinculensis.

 

this saurian was the biggest, who lived around 70-100 million years back in time.

these beautiful eggs are in a superior state, undamaged and probably the best specimens in the world.

they where found in argentina

 

the diameter of the closed egg is 18,2 cm

the weight is about +/-6.8 kg

 

 

 

www.die-steenen-haeghe.nl†† info@die-steenen-haeghe.nl†† mob.tel: 0031-622-484-356

 

 

 

Fossiel hout uit IndonesiŽ:

Dipterocarpus