Tekstvak: Atelier Die-Steenen-Haeghe

Well

Mineralen

 

Een mineraal is een stof die in homogene vaste vorm (in mineralogische terminologie: gedegen) in de vrije natuur voorkomt. De meeste mineralen komen voor in kristallijne vorm voor, maar bijvoorbeeld obsidiaan heeft een amorfe structuur. De wetenschap die mineralen bestudeert wordt mineralogie genoemd, dit gebied van wetenschap heeft dikwijls raakvlakken met de chemie omdat mineralogie ook onderzoek doet naar de samenstelling van het mineraal, de meeste mineralen bestaan immers uit zouten.

Mineralen worden in het veld vaak herkend aan hun Kristalvorm, hun kleur, de kleur die zij afgeven wanneer zij gekrast worden, hun streepkleur, hun hardheid, hun smeltgedrag, hun associatie met andere mineralen enz. Deze klassieke vorm van herkenning vergt veel ervaring en is niet altijd betrouwbaar. In de geologie is men daarom hoe langer hoe meer gaan vertrouwen op analyse achteraf van andere optische eigenschappen dan kleur, vooral door polarisatie-microscopie (lichtmicroscopie met gepolariseerd licht), röntgen-poederdiffractie, röntgenfluorisentie spectometrie, electronenstraal micro-analyse (elektronmicroprobe) en atoom absorbsie spectrometrie. In sommige gevallen wordt infrarood-analyse toegepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amethyst uit Marokko

Amethyst uit Uruguay

Amethyst uit Brazilië

Amethyst uit Brazilië

Rode Koraal (China)

Meteoriet  Campo di Cielo Argentinië

Robijn en Zoïsiet uit Tanzania